<We_can_help/>

What are you looking for?

>Edición 2023 >Entrevista a Ainara Miguel

Entrevista a Ainara Miguel

Codirectora del Basquedokfestival 2023

 

— Euskara

Ainara Miguel Sáez de Urabain. UPV/EHUko Ikus-entzunezko Komunikazio eta Publizitateko Graduko koordinatzailea.

BasqueDok Festibalaren zuzendarietako batekin hitz egin dugu, UPV/EHUko Gizarte eta Komunikazioko Zientzien Fakultatean hark dituen zereginen berri izateko, bai eta, ikerkuntzaren eta irakaskuntzaren munduan, egungo ikus-entzunezko hizkuntzan dauden tendentziak ezagutzeko ere.

 

Gaur egun, zein dira Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultateak izan ditzakeen erronka nagusiak?

Asko dira. Eskolei dagokienez, erronka nagusia ikasleen arreta mantentzea da. Erabat estimulatuta daude eta oso zaila da kasu egin diezazuten. Eguneroko borroka bat da. Fakultate-mailan, ostera, erronka nagusia enplegagarritasuna da; azken finean, horretarako formatzen ditugu, komunikazioarena bezalako ingurune batera, hau da, uneoro aldatzen ari den eta ziurgabetasuna nagusi den ingurunera, irten daitezen. Uste dut hori dela zailena. Ikus-entzunezko munduan gauzak hain azkar aldatzen dira, non zaila den eguneratuta mantentzea; baita irakasleentzat ere.

 

Gero eta bisualagoa den gizarte batean bizi gara, non irudia hizkuntza bera ordezkatzen duen elementu komunikatzaile gisa erabiltzen den. Aurreko urteekin alderatuta, promozio berrietan nabari den zerbait al da? Kultura bisual handiagoa al dute?

Ikasleen kultura bisualari dagokionez, baietz esan beharra dago. Ikasleek begiak irekiago dituztela nabari da. Dudarik gabe, irudi gehiago ikusi dituzte. Baina, nire ustez, okerrago. Ez naiz ari guk eskatu ere egiten ez ditugun pelikula klasikoez —Potemkin Korazatua, adibidez—, ez dituzte ezta Jaws, Pulp Fiction edo Forrest Gump ikusi ere; aurreko belaunaldietakook telebistan ikusi ahal izan ditugun filmak. alegia. Baina, gaur egun inork ez du telebista ikusten. Ikasleek gehiegizko esfortzurik eskatzen ez duten bideo laburrak ikusten dituzte. Hortaz, kalitatezko zine gutxi ikusi duten ikasleak ditugu, eta ikusi duten apurra ez dute arreta osoz ikusi. Gai honi buruzko ikerketa-proiektu bat eraman dugu aurrera, eta frogatu dugu jada ez diotela arreta osoa zuzentzen ikus-entzunezko produktuari. Beste gauza batzuk egin bitartean kontsumitzen dute. Erabili, erabiltzen dute, baina ez dira ahalegintzen hura interpretatzen.

Belaunaldi honen alde positiboa da, konpetentzia mediatiko handiagoa duela. Errazagoa da beraientzat ikus-entzunezko testu bat sortzea, bideo bat grabatzea eta editatzea, hura interpretatzea baino. Barneratuta duten zerbait da, maiztasun handiz egiten baitituzte bideoak TikTok edo Instagram-en. Horregatik diot erosoago sentitzen direla alde praktikoarekin, nahiz eta zailtasunak izan zeregin horri buruz teorizatzeko eta lehen begi-kolpean dirudiena baino sakonagoa den zentzua biltzeko.


“Erronka nagusia enplegagarritasuna da. Ikasleak uneoro aldatzen ari den eta ziurgabetasuna nagusi den komunikazioarena bezalako ingurune batera irteteko formatzea”

 

Ikus-entzunezko komunikazioaren baitan, zein izango lirateke tendentzia nagusiak?

Ikerketaren barneko tendentziei buruz hitz egin dezaket, hori baita nire lana, eta horren barruan, Dataismoa da nagusitzen dena; erlijio berria bihurtu dena. Kontatu ezin daitekeen guztia, ez da existitzen. Orain arte, analisi filmikoak publikatu zitezkeen, hau da,  datuak edo zenbakiak baino zerbait gehiago ziren film zehatzen analisi testualak. Halaber, gaur egun, aldizkariek ikerketa kuantitatiboak lehenesten dituzte, eta ez, ostera,  ikerketa kualitatiboak. Oraindik badago Artean eta Giza Zientzietan tarterik lehen zineman edota argazkilaritzan egiten ziren ikerketa horientzako, baina hori baino ez da: tarte bat, eta ez tendentzia. Joera berriaren parte dira datuak, grafikoak… zenbatu eta kuantifikatu daitekeen guztia, bestela, badirudi ez duela balio.

 

Bideoen goren unearen ondorioz, eta argazkia atera beharrik gabe irudi bat sortzea ahalbideratzen duten teknologia berrien zabalkundearen ondorioz, argazkilaritza bigarren maila batean geratzen ari al da?

Teknologia berriak gorabehera, argazkilaritza oso bizirik dagoen eta inoiz hilko ez den zerbait dela uste dut; argazkilaritza gainontzeko guztiaren oinarria baita. Zinema bera fotogramez egina dago.Izan ere, ikasleei argazkilaritza gustatzen zaie. Ezagutzen eta maitatzen duten hizkera bat da.

Ez dut uste bigarren mailan geratzen ari denik. Egunerokotasunean, beraien errutinaren edota lagunen argazkiak ateratzen dituzte; ikasleentzat arnastea bezalako da. Edo hori da behintzat esan ohi duguna, hau da, badirudi ez dutela momentua bizitzen argazki bat ateratzen dioten arte.

Bestalde, argazkia ateratzearen beraren magia dago, bai prozesu analogikoan —hartualdia eta errebelatzea—, bai eta prozesu digitalean ere. Bat-batean zure irudia nolabait finkatuta ikustea, denborarekin aldatuko zaren arren, eta irudiak betiko irautea… argazkiaren magia hori gaindiezina da.

 

“Teknologia berriak gorabehera, argazkilaritza oso bizirik dagoen eta inoiz hilko ez den zerbait dela uste dut; argazkilaritza gainontzeko guztiaren oinarria baita”

 

Zer ematen diote BasqueDok bezalako festibalek Fakultateak eskaintzen duen formazioari?

Erabat osagarria da. Hainbat gauza ematen dizkio: freskotasuna, ahots berriak, ikuspuntu berriak, etab. Azkenean, ikasleriak egunero entzuten ditu irakasleen ahotsak eta argazkilari hauek mundu profesionalari buruzko gauza berriek, beste herrialde batzuei buruzkoak edota ideia berriak dakartzate. Ikasleek eredutzat har ditzaketen profesionalak dira. Oso iniziatiba ona dela deritzot, nolabait kalekoagoa, edo lanbidearena berarena, den ikuspuntua ematen duelako, eta hori garrantzitsua da, azken finean profesionalak formatzen ari garelako. Agian, irakasleok teorian galtzen gara pixka bat, tira, beharbada iraganean orain baino gehiago, eta argazkiak nola ikusi irakasten diegu. Pentsatu nahi dugu haien begirada hezten ari garela, baina ahots propioa duten autore ospetsuak, argazkilari profesionalak, bertaratzeak ikasleen formazioan dauden hutsuneak betetzeko balio du; gu geu unibertsitateko irakasleak baikara, hori da gure ogibidea, eta ez, berriz, argazkilariak izatea… guk gauza batzuk erakuts diezazkiekegu, baina autoreak bere lanari buruz esan beharrekoak eta mundu profesionalean proiektuei nola heltzen dien ezagutzeak entzutea merezi du.

 

“Ahots propioa duten autore ospetsuak (…) bertaratzeak ikasleen formazioan dauden hutsuneak betetzeko balio du (…) guk gauza batzuk erakuts diezazkiekegun arren, autoreak bere lanari buruz esan beharrekoak eta mundu profesionalean proiektuei nola heltzen dien ezagutzeak entzutea merezi du”.

— Castellano

Ainara Miguel Saez de Urabain. Coordinadora del Grado de Comunicación Audiovisual de UPV/EHU es entrevistada por David Tijero.

Hablamos con una de las encargadas de la dirección del festival para saber un poco más de su actividad dentro la Facultad de Comunicación Audiovisual de la Universidad del País Vasco, así como las tendencias actuales del lenguaje audiovisual en lo referente a investigación y enseñanza.

 

¿Cuáles son los retos principales retos a los que una facultad como la de Ciencias Sociales y de la Comunicación ha de hacer frente a día de hoy?

Son numerosos. A pie de clase, el reto principal es llamar la atención de los estudiantes. Están híper-estimulados y es muy difícil conseguir que te escuchen. Esa es una pelea del día a día. Si hablamos ya a nivel de la Facultad, el mayor reto será la empleabilidad del alumnado, que es para lo que les formamos. Preparar alumnos que salgan a un entorno como es el de la comunicación, que cambia de continuo y en el que la incertidumbre campa a sus anchas. Creo que eso es lo más difícil. Las cosas cambian de manera tan rápida dentro del terreno audiovisual que incluso para los profesores es difícil estar actualizados.

 

Vivimos en una sociedad cada vez más visual en la que la imagen incluso se utiliza como elemento comunicador sustituto del propio lenguaje, ¿es algo que se percibe en las nuevas promociones de alumnos con respecto a años anteriores? ¿Vienen con una mayor cultura visual?

En cuanto a la cultura visual de los estudiantes, hay que decir que sí, que se percibe que vienen con los ojos más abiertos. Han visto más imágenes, eso sin duda, lo que pasa, es que, en mi opinión, las han visto peor. No hablo ya de películas clásicas como El Acorazado Potemkin, que ni siquiera entra ya en lo que pedimos, es que no han visto películas como Tiburón, Pulp Fiction o Forrest Gump, películas que la generación anterior hemos podido ver en la tele. Pero hoy en día, nadie ve televisión. Los alumnos ven vídeos cortitos que no exigen demasiado esfuerzo, por lo que nos encontramos con estudiantes que han visto poco cine de calidad y el que han visto, no ha sido con una atención plena. Hemos llevado a cabo un proyecto de investigación sobre el tema y hemos comprobado que ya no dedican atención plena a un producto audiovisual. Lo consumen mientras hacen otras cosas. Lo utilizan, pero tampoco tratan de interpretarlo.

La parte positiva en esta nueva generación es que sí que vienen con una mayor competencia mediática. Es más fácil para ellos construir un texto audiovisual, hacer un vídeo, grabarlo, editarlo, que interpretarlo. Es algo que tienen interiorizado, pues hacen vídeos con asiduidad en TikTok o Instagram, por lo que digo que se encuentran cómodos en la parte práctica, aunque tienen dificultades para teorizar sobre ese hacer y para encontrarle un sentido más profundo de lo que pueda parecer a simple vista.

 

“El mayor reto es la empleabilidad del alumnado. Preparar alumnos que salgan a un entorno como es el de la comunicación, que cambia de continuo y en el que la incertidumbre campa a sus anchas.”

 

¿Cuáles serían las tendencias imperantes dentro de la comunicación audiovisual?

Puedo hablar de tendencias dentro de la investigación, que es a lo que me dedico y dentro de ella, lo que prima claramente es el Dataísmo, que es como la nueva religión. Todo lo que no se pueda contar, no existe. Hasta ahora se podían publicar análisis fílmicos, análisis textuales de películas concretas que eran algo más que datos o números, pero ahora, las principales revistas priman investigaciones en las que se prioriza lo cuantitativo frente a lo cualitativo. Queda un resquicio en Artes y Humanidades para estos análisis que se hacían antes tanto en cine como en fotografía, pero es eso, un resquicio, no la tendencia. La nueva ola son datos, gráficos… todo aquello que pueda contarse, cuantificarse, si no, parece que no cuenta.

 

¿Está quedando la fotografía de algún modo relegada ante el auge del vídeo y la popularización de nuevas tecnologías para generar imágenes sin depender del acto fotográfico?

 A pesar de las nuevas tecnologías, creo que la fotografía es algo muy vivo y que no morirá nunca ya que la fotografía es la base de todo lo demás. El cine mismo está hecho de fotogramas. De hecho, a los estudiantes les gusta la fotografía. Es un lenguaje que conocen y aman.

No creo que sea algo que esté siendo relegada. Cada día ellos mismos se hacen fotografías de su rutina, de sus amigos, para los alumnos es algo como respirar. Es lo que solemos decir, que parece que no lo han vivido hasta que no lo han fotografiado.

Y luego está la magia del acto fotográfico en sí, tanto el proceso analógico, con la toma y el revelado en el cuarto oscuro, como en digital. Ver de repente tu imagen fijada de algún modo, aunque luego tú cambies con el tiempo, pero que esa imagen permanezca para siempre… esa magia de la foto es insuperable.

 

“A pesar de las nuevas tecnologías, creo que la fotografía es algo muy vivo y que no morirá nunca ya que la fotografía es la base de todo lo demás.”

 

¿Qué pueden aportar eventos como el Basquedokfestival a la formación que ofrece la Facultad?

Es algo muy complementario. Aporta frescura, nuevas voces, otros puntos de vista… al final el alumnado escucha al profesor todos los días y estos son fotógrafos que vienen contando cosas del mundo profesional, de otros países, con ideas nuevas… pueden ser modelos en los que los alumnos puedan identificarse. La iniciativa me parece muy buena porque además digamos que trae el punto de vista más de la calle, de la profesión, algo muy importante pues es lo que a fin de cuentas estamos formando, profesionales. Los profesores quizás nos perdemos un poco en la teoría, bueno, quizás más antes que en la actualidad, les enseñamos a mirar las fotos, queremos pensar que educamos su mirada, pero que vengan aquí autores consagrados con voz propia, fotógrafos profesionales, sirve para llenar un vacío en la formación de los alumnos ya que en la universidad somos profesores, es nuestra profesión, no fotógrafos profesionales… nosotros podemos enseñarles ciertas cosas, pero lo que tiene que decir el autor sobre su obra y cómo aborda sus proyectos en el mundo profesional es algo que merece mucho la pena escuchar.

 

Que vengan aquí autores consagrados con voz propia (…) sirve para llenar un vacío en la formación de los alumnos ya que (…) podemos enseñarles ciertas cosas, pero lo que tiene que decir el autor sobre su obra y cómo aborda sus proyectos en el mundo profesional es algo que merece mucho la pena escuchar.